ζητήστε προσφορά

πιστοποιητικά

συντήρηση

ανακαινίσεις

ιδιωτικά έργα
Πιστοποιητικά


Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΗ με τους ειδικά εκπαιδευμένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές παρέχει Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή αλλιώς Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων ή τμημάτων τους ενώ παράλληλα σας συστήνουμε τρόπους για την ενεργειακή αναβάθμιση τους με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή αλλιώς Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που καταγράφει την ενεργειακή κατανάλωση κτηρίων ή τμημάτων τους. Εκδίδεται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές (ειδικά εκπαιδευμένοι Μηχανικοί), μετά από διενέργεια επί τόπου αυτοψίας.

Μέσω του Π.Ε.Α. το ακίνητο κατατάσσεται σε μια από τις Ενεργειακές Κατηγορίες που έχουν προκαθοριστεί από το Υ.ΠΕ.Κ.Α., ενώ παράλληλα γίνονται συστάσεις για την ενεργειακή του αναβάθμιση με στόχο την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειάς του.

Επίσης αναλαμβάνουμε:

  Έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας

  Έκδοση Πιστοποιητικών Δ.Ε.Η