Ανακαινίσαμε το παλιό νεοκλασσικό σπίτι της γιαγιάς μου και ο επαγγελματισμός και η εμπειρία τους το έκαναν αγνώριστο. Το έργο ολοκληρώθηκε στην ώρα του. Σας ευχαριστούμε για όλα.