Πολυετή Εμπειρία
Ανακαινίσεις

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΗ έχοντας μεγάλη εμπειρία στις ανακαινίσεις κατοικιών αλλά και επαγγελματικών χώρων μπορεί να αναλάβει και να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.

Πριν, κατά την διάρκεια και μετά το πέρας των εργασιών μιας ανακαίνισης θα έχετε ένα πιστό και εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο που θα είναι δίπλα σας.

Αναλαμβάνουμε :