Πολυετή Εμπειρία
Ηλεκτρολογικές Εργασίες

Αναλαμβάνουμε την πλήρη κάλυψη του πελάτη, σε όλο το φάσμα των ηλεκτρολογικών εργασιών & ηλεκτρολογικών εφαρμογών. Οι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μας & το εξειδικευμένο συνεργείο τους, προσφέρουν ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές λύσεις κάθε κλίμακας & υλοποιούν υπεύθυνα οποιοδήποτε έργο (μικρό η μεγάλο), θέτοντας πάντοτε σε προτεραιότητα τις ανάγκες του πελάτη. Τηρούμε πάντα τους κανόνες ασφάλειας και λειτουργίας του πρότυπου ΕΛΟΤ HD384. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως:

Αναλαμβάνουμε :