Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΗ είναι σε θέση να αναλάβει κάθε μορφής ιδιωτικό έργο.

Με την εμπειρία μας και το ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό μπορούμε να αναλάβουμε κάθε ιδιωτικό έργο με τα ποιοτικότερα υλικά και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Η εταιρεία μας είναι σε θέση να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε όλα τα έργα που θα αναλάβει, όσο δύσκολα και γρήγορα και αν είναι και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε προσφορά σε όποιο έργο στο μέλλον έχετε. Θα είναι μεγάλη μας τιμή αν αναλάβουμε κάποιο έργο σας. 

Χρονοδιάγραμμα Έργου 

·         Ραντεβού με μηχανικό στα γραφεία της εταιρείας μας με σκοπό την καταγραφή των αναγκών σας

·         Παρουσίαση εκτίμησης κόστους και εκτίμηση χρονοδιαγράμματος κατασκευής

·         Αναλυτική κοστολόγηση βάσει της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας

·         Κατασκευή και επίβλεψη έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια

·         Παράδοση έργου με το κλειδί στο χέρι εντός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος